نمایشگاه ها

میزبان شما در نمایشگاه جانبی دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران هستیم

وعده ما مرکز همایش های برج میلاد ، طبقه اول ، غرفه 120

29 فروردین تا 1 اردیبهشت ماه 1398

کیفیت را با ما تجربه کنید